Thông tin tuyển sinh

Tin Tức

Thông báo & Sự kiện

12
Diện tích (hecta)
2251
Tổng sinh viên
763
Tân sinh viên 2019
115
doanh nghiệp liên kết

Góc sinh viên

Hãy khám phá Trường Đại học Phan Thiết qua video này

Trường Đại học Phan Thiết được thành lập theo Quyết định số 394/2009/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ "Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững". Trụ sở chính của Trường nằm trong khuôn viên rộng gần 12 hecta tại số 225 Nguyễn Thông, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Trường Đại học Phan Thiết là cơ sở đào tạo Đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.